L'alpaca

L’alpaca és un mamífer que pertany a la família dels camèlids sud-americans. Juntament amb la llama, la vicunya i el guanac. Són originàries de l’altiplà andí de Xile, Perú i Bolívia. Sovint, viuen a més de 4000 metres d’altitud.

És considerat un animal de manada. Per tant, un exemplar aïllat no podria sobreviure.

Dins la família de les alpaques existeixen dues races, l’alpaca huacaya i l’alpaca suri. La diferència més significativa entre aquestes és el tipus de fibra.

La seva alimentació es basa en herba fresca i seca, que es pot complementar amb una mica de pinso o grana. La seva mida mitjana és, aproximadament, 100 centímetres d’alçada (més petites que les llames). Quan són adultes solen pesar entre 60 i 70 quilos.

La seva esperança de vida és d’uns 20 anys. Les femelles són fèrtils durant aproximadament 12 anys de la seva vida, arribant a tenir fins a una cria per any. Cal esmentar que la seva gestació dura, de mitjana, 11 mesos i mig.

Una de les característiques més destacades de l’alpaca és que no té peülles, sinó coixins (com tots els camèlids), per això no malmeten l'herba, quan pasturen no arrenquen l’herba, la tallen. A més, no contamina la terra perquè fan latrines. És per això que se’n diuen animals ecològics.

Una altra de les característiques per la qual aquest animal és molt valorat és per la seva fibra d’alta qualitat, ja que té unes propietats que la fan única. Per conèixer-les amb més detall, podeu visitar l’apartat de “Fibra d’Alpaca.